– Mariska Meijer

Over Zus & Zorg

In 2012 ben ik Zus & Zorg gestart. Mijn missie? Maak zorg zichtbaar. Daar wordt iedereen beter van. In het huidige zorgstelsel opereren zorgbedrijven teveel op hun eigen eiland waardoor de communicatie te wensen overlaat. Dat heeft niet alleen consequenties voor de organisatie van de zorg, en dus op het prijskaartje dat daaraan hangt, maar zorgt er ook voor dat informatie die vaak wel degelijk beschikbaar is, onvoldoende wordt benut.

Ik wil die eilandjes verbinden. Bruggen bouwen. Informatie op een laagdrempelige manier toegankelijk maken voor iedereen.

Gebrek aan kennis bij de zorgconsument, was het eerste dat mij opviel toen ik als communicatieprofessional in de zorgwereld begon. Mensen lopen vaak te lang door met gezondheidsproblemen die weliswaar niet altijd levensbedreigend zijn, maar die wel een nadelige impact hebben op de kwaliteit van leven.

Wie door een huisarts wordt doorverwezen, weet vaak niet meer dan de naam van de betreffende specialist en welke onderzoeken er op de planning staan. Voor mij persoonlijk is het vanzelfsprekend dat je je vooraf in de betreffende zorgverlener verdiept. Wat is zijn of haar meerwaarde? Zijn er alternatieven? Niet voor iedereen is dat zo eenvoudig. Niet altijd heb je ook een vrije keuze. Maar toch, ik geloof in een stukje eigen regie. En dat kan alleen als je goed bent geïnformeerd. Ook daar wringt het.

Er lijkt misschien een eindeloze zee aan informatie beschikbaar online, maar het is lang niet altijd duidelijk wie of wat achter een bepaalde informatiebron zit. Het zou bijvoorbeeld om een gesponsorde website kunnen gaan, waardoor de informatie niet objectief is.

Ambitie

Wat mijn ambitie is? Eén onafhankelijk zorgportaal voor iedereen, met informatie voor specifieke groepen, zoals ouderen of vrouwen. Een interactief platform, waarop zorgaanbieders informatie over hun diensten kwijt kunnen en consumenten informatie over specifieke aandoeningen en behandelingen vinden. Eén zorgloket waarop je een online consult kunt boeken of bijvoorbeeld een webinar van een arts kunt volgen. Als mensen zelf betrouwbare informatie kunnen vinden en op basis daarvan goed voorbereid het gesprek met de arts aangaan, scheelt dat tijd en dus geld. Daar wordt de hele samenleving beter van.

En dus ben ik Zus & Zorg gestart. Om zorgverleners en bedrijven te helpen zorg zichtbaar te maken voor iedereen die het nodig heeft. Wil jij dat ook? Ik denk graag met je mee.

Hartelijke groet,
– Mariska Meijer

1978 – 1984

Baccalaureaat, Frankrijk

1984 – 1990

Universiteit van Amsterdam, Communicatie

1990 – 1993

Sales manager – Hotelketen Accor

– Conference manager Novotel, Londen
– Sales manager Sofitel, Frankrijk

1993 – 2002

Communicatie adviseur ZZP – diverse opdrachtgevers

(Unigro, Endemol, Pink Roccade, Intergamma, D-Office)

2002 – 2009

Vestigingsmanager – Bergman Clinics – Alant Vrouw

– Opzetten nieuw ZBC vrouwenzorg
– Logistiek-personeel-planning-communicatie
– Marketing

2009 – 2013

Marketing & communicatie manager –Bergman Clinics

– Opzetten doelgroep gerichte activiteiten stakeholders
– Uitvoeren mediaproducties
– Jaarplan en budgettering
– Online marketing

2013 – 2015

Marketing & communicatie Manager– Antonius Zorggroep

– Adviseren RvB over positionering
– Bedenken en uitvoeren van interne en externe campagne
– Herinrichten en aansturen team Communicatie

2011 – heden

Directeur – Zus & Zorg

– Ontwikkelen online platform vrouwenzorg www.zusonline.nl
– Opzetten platform gezonder ouder worden (GOW Life)
– Organisatie van evenementen in de zorg (UMC’s, Gemeenten)
– Marketing & communicatie voor zorgbedrijven
– Interim marketing & communicatie adviseur bij zorgbedrijven

Menu