Aan tafel met Koningin Maxima

Op donderdag 5 oktober 2017, tijdens het congres Gender & Gezondheid dat werd georganiseerd door WOMEN Inc., was Zus & Zorg uitgenodigd aan tafel bij Koningin Maxima om te praten over publiekscommunicatie in de gezondheidszorg met speciale aandacht voor migraine bij vrouwen. Een ‘kroon” op ons werk.

Er is nog veel te doen als het gaat om kennisontsluiting en kennis verspreiding in de zorg. Zowel richting zorgprofessionals als het publiek. Wij zijn nu ook nauw betrokken bij een aantal projecten die vanuit de ministeries VWS en OCW worden gesubsidieerd. Onze missie is: Maak zorg zichtbaar. Daar wordt iedereen beter van.

Menu